Vraag en antwoord HR-Ketels

 

Vraag: Kan ik een oude ketel altijd direct vervangen door een HR Ketel?

 

Antwoord: Nee dit kan niet zomaar, een oude cv ketel werkt en is veelal berekent op een hogere watertemperatuur. Hier door is het dus mogelijk dat de vertrekken naar vervanging(van de ketel) niet meer warm worden en/of de HR-ketel in volgas moet branden en dus zijn Hoge Rendement niet haalt. Echter in veel gevallen is de woning in de loop van de jaren na geïsoleerd bijvoorbeeld door het plaatsen van dubbelglas.

 

Advies: Laat de bestaande installatie narekenen.

 


Vraag: Hoe kan het dat een HR ketel boven de 100% rendement scoort?

 

Antwoord: Dit komt omdat in de berekening het verlies van warmte in waterdamp niet wordt meegenomen. Echter de warmte wisselaar van een HR ketel is aan de kant van de rookgas nog zo koud dat waterdamp weer terug gaat naar water door deze aggregatie verandering komt er weer warmte vrij. (latente energie) en deze wordt dus benut dit is maximaal 10% dus het maximum is nagenoeg bereikt. Rendement van 109%

 


Vraag: Kan ik nog extra besparen met een HR-Ketel

 

Antwoord: Ja dat kan zoals in vraag 1 en 2 al te lezen staat heeft het een en ander te maken met de temperatuur van het CW water. Een oude ketel is berekend op een gemiddelde temperatuur van 80ºC (90/70) een HR ketel op 70ºC (80/60) maar om de latente energie maximaal te benutten is van belang om een zo laag mogelijk water temperatuur te hanteren.

Met bij voorbeeld een installatie berekent met radiatoren 50ºC (60/40) of vloerverwarming neemt het rendement toe dus extra besparing.

 

Advies: Verwijder nooit een radiator zonder hier iets voor terug te plaatsen in een ruimte waar de warmte gewenst is. Radiatoren zijn eerder te klein dan te groot.

 


Vraag: Wat is inregelen van radiatoren en wat voor nut heeft het?

 

Antwoord: Inregelen van radiatoren is het instellen van de doorstroming van de radiator. Naar een grote radiator moet uiteraard meer water dan naar een kleine. Een radiator die dicht bij de ketel zit zou zonder inregelen al snel te veel krijgen en de radiator aan het eind van de installatie niet meer voldoende krijgen. Met als gevolg daarvan bij te veel water doorstroming wordt het retour water te hoog waar door de ketel heter wordt dan nodig (rendement verlies) te weinig water resulteert in een lauwe of koude radiator en dus vertrek.

 

© copyright SiBen Installatietechniek